Perl#replace a sequence name in fasta file with another name
3
0
Entering edit mode
4.9 years ago
ashaneev07 ▴ 20

i want to replace name of the sequences in fasta file after '>' sign with the protein id within the header line.i wrote a perl script but it only prints the firstline of the sequence itself(given below).

>XP_020088267.1
ATGGCTGATGCTGAGGATATTCAGCCACTCGTCTGTGACAATGGAACTGGAATGGTGAAGGCTGGATTTGCTGGTGATGA
>XP_020087759.1
ATGGTTGTTTCTAGCTCACCTAAAACTGCATATGATGCTTGGAGAATTATTGAGGCATATTTTCTTGATAAGACTGCTTC
>XP_020089204.1
ATGACGGCGACGACTTCTGACGCTATGGAGGAGGATCCGGCGCCGTCTTCTGATATGACGGAGGAGGAGGGGGGCGACCC

Here is the script;

my ($data,$seqline);
$infile=$ARGV[0];
open(IN,"$infile") || die "Can't open input file";
while($data=<IN>)
{
  chomp $data;
  $seqline=<IN>;
  if($data=~s/^>//g)
  {

    my ($protn_id)= (split "=",$data)[4];
    print ">$protn_id\n","$seqline\n";
  }

}
close IN;
sequence • 1.7k views
ADD COMMENT
1
Entering edit mode

I added code markup to your post for increased readability. You can do this by selecting the text and clicking the 101010 button. When you compose or edit a post that button is in your toolbar, see image below:

101010 Button

ADD REPLY
0
Entering edit mode

Thanks a lot... Please help me on my program

ADD REPLY
1
Entering edit mode

Is there a reason you aren’t just using Bio::Perl?

ADD REPLY
0
Entering edit mode

Hii.. I'm a beginner in Perl scripting and scripting in general.Also i'm not familiar with bioperl modules. that's why..

ADD REPLY
0
Entering edit mode

It's generally easier to use something that already exists, rather than reinventing the wheel.

ADD REPLY
0
Entering edit mode

I'm biased, but Perl is also not the easiest language to start with as a beginner (consider python).

Can you show us your input data too (just 3 or 4 sequences would do). It's not clear where the headers are coming from (I'm guessing they're already in the fasta and you're just deleting part of the header judging by your perl substitution.

ADD REPLY
0
Entering edit mode

Here with the example of my input file..

>lcl|NC_033621.1_cds_XP_020098752.1_1 [gene=LOC109717392] [db_xref=GeneID:109717392] [protein=ervatamin-B-like] [protein_id=XP_020098752.1] [location=join(31068..31412,32757..32880,32987..33597)] [gbkey=CDS]
  ATGGTTGCCACTAAGTTGATGATGACCTCTTTAATCTTAGTTCAACTGTGGGTGCTTATGCCACTGATGGCGTGTGGTAC
  AACGTTAGATCCCATGAGAGAGAGGTATGAACAATGGATTAGCCGATATAGCCGAGTCTACAAGGATAAGAACGAGAAGG
  AGTGGCGCTTTAGGATATATGAATCCAACGTCCAGCTCATCAACATCTTTAATACCATTAGTGAGGAGTACAAGCTCATT
  GACAACAAGTTTGCCGACCTAACTAGTGAGGAGTTCAAGGCCAAGTCTGTTTGCTTAAGGGATCTCCGTAATCATCGTCC
  GCCTTCTCGACAGTCGCAGCAGTAGAAGGCATCAACAAAATTAAGGCGGGTAGATTGGTAG
  GTCAGTAGCAATAGATGCTGGGGGTTTCGCCTTCCAGTTCTACTCAAAGGGCATCTTCACC
  GATTGCCATGAAGCCTTCCTATCCTCTCAAGATAGATTAA
  >lcl|NC_033621.1_cds_XP_020098740.1_2 [gene=LOC109717385] [db_xref=GeneID:109717385] [protein=protein STRICTOSIDINE SYNTHASE-LIKE 3-like] [protein_id=XP_020098740.1] [location=join(38611..38948,39167..39445,40690..40857,40946..41339)] [gbkey=CDS]
  ATGGCGGTGCGGGCAGCTGGTCTGCTGGCAGCGTTGGTTGTGGGTTTGGCCGCGGTGTACTGCGCGATGGACCCCCTACG
  GCTGAGCGCCGTAGCCGACTTCCCGGGCTTCGAGAGCCATCCCGTAGAGCTTCCCCCTTGGTCGGAGCTGCCGGCCGCCA
  GGGACGCCGAGGATCGGCTGCGGAGAGCGGAGATCCGCTTCCTGAACCAGGTGCAGGGCCCCGAGAGCATCGCCTTCGAC
  GTACGGCCCAGAGGGGGAGTTGCTTGAAATTCTGGAAGACCGGCAGGGGAAGGTTGTTAGGGCAGTTAGCGAAGTCGAAG
  AGAAGGATGGGAAGCTTTGGATAGGATCAGTGCTCATGCCATTTATTGCCGTTTATTGA
  >lcl|NC_033621.1_cds_XP_020084954.1_3 [gene=LOC109707836] [db_xref=GeneID:109707836] [protein=uncharacterized protein LOC109707836] [protein_id=XP_020084954.1] [location=complement(44128..44742)] [gbkey=CDS]
  ATGCGAGCTCGTGCAGAGTCGATAATGGGCGGCGATCAGGGGAAGACAGCAATGGCGCAGAGGAAGCTTCTTCTCCGTGG
  TCCGACGGCACTCGCCCAACGGCAGCCGGATGCCGCCTCTGCCTCAAAGCCACTGGGCCGGCGGCGGATAGCGGAGATGG
  CTGGGGAGACGGCAGCGGAGTGTGCGGCCATCTGGTGCTGCTGTCCCTGCGGCCTCCTCAACCTCGTCGTCCTCGCCCTC
  GTCAAACTTCCCGCCGGGCTCGTCATCCGCGCTCTGCGCCGCCAAAGGCGAGTGATGAGGAAGCACAGCAGAGGAGGAGC
  CGCTGCCCTGAGGCTGCTGGGAGGGCCCAAAGGCAAAGGCAGAGGCAGAGGCTCAACTGGCGAAGGCGAAGGCGAAGGCG

and the output should be like the following.. thanks.

  >XP_020086305.1
ATGGTGATGGCCTCAGCTCCATTATCTCGCGGAGAAGATGAAATAGACATAGAACTTCAAGTTCACTGCTTGGAGACAAAAGCGTATAGTGCTGTTTTAAGAGCATTCAATGCTCAAT
CTCAAGATAGACAGCCACGAAGCATGGCAAAACCTGGAGGTTTGCTGGTTGTACGGACATCTAAGAAGTGTTCTGTTCCTTCCGGGACTGATAGCTTGAAACCTAGACCAGATGTAAT
CGAGATCCGTGCAACTGATGAACTTATCAATGAGATCGAGAAATTCTGTCGAGAGAACCCAGACCGAGCTAATGTGAGAGGGCAAAATCAATCCTCAGAAGCTAGAAAGGAACGGACG

>XP_020086314.1
ATGGTGATGGCCTCAGCTCCATTATCTCGCGGAGAAGATGAAATAGACATAGAACTTCAAGTTCACTGCTTGGAGACAAAAGCGTATAGTGCTGTTTTAAGAGCATTCAATGCTCAAT
CAGATGTTCTTTCATGGGAGAAGGCAGAACTTATATCAGATATAAGGAAGGGACTCAGAATTTCTAGTGCTGAGCACAAGGAAATTCTCAGAAAAATTAGTTCTGATGAATTGGTCAA
CTCAAGATAGACAGCCACGAAGCATGGCAAAACCTGGAGGTTTGCTGGTTGTACGGACATCTAAGAAGTGTTCTGTTCCTTCCGGGACTGATAGCTTGAAACCTAGACCAGATGTAAT
CGAGATCCGTGCAACTGATGAACTTATCAATGAGATCGAGAAATTCTGTCGAGAGAACCCAGACCGAGCTAATGTGAGAGGGCAAAATCAATCCTCAGAAGCTAGAAAGGAACGGACG

>XP_020086322.1
ATGGTGATGGCCTCAGCTCCATTATCTCGCGGAGAAGATGAAATAGACATAGAACTTCAAGTTCACTGCTTGGAGACAAAAGCGTATAGTGCTGTTTTAAGAGCATTCAATGCTCAAT
CAGATGTTCTTTCATGGGAGAAGGCAGAACTTATATCAGATATAAGGAAGGGACTCAGAATTTCTAGTGCTGAGCACAAGGAAATTCTCAGAAAAATTAGTTCTGATGAATTGGTCA
ACTCAAGATAGACAGCCACGAAGCATGGCAAAACCTGGAGGTTTGCTGGTTGTACGGACATCTAAGAAGTGTTCTGTTCCTTCCGGGACTGATAGCTTGAAACCTAGACCAGATGTAA
ADD REPLY
0
Entering edit mode

An example of your input file and how do you want the output could be helpful.

BTW I proficient in Perl and Python, still using primarily Perl ;)

ADD REPLY
2
Entering edit mode
4.9 years ago
fishgolden ▴ 510

I think the Error is in structures of input fasta file. Your script seems not work fine unless your fasta file is as follows, i guess.

>seq1 something=something=something=something=XP_020088267.1
ATGGCTGATGCTGAGGATATTCAGCCACTCGTCTGTGACAATGGAACTGGAATGGTGAAGGCTGGATTTGCTGGTGATGA
>seq2 something=something=something=something=XP_020087759.1
ATGGTTGTTTCTAGCTCACCTAAAACTGCATATGATGCTTGGAGAATTATTGAGGCATATTTTCTTGATAAGACTGCTTC
>seq3 something=something=something=something=XP_020089204.1
ATGACGGCGACGACTTCTGACGCTATGGAGGAGGATCCGGCGCCGTCTTCTGATATGACGGAGGAGGAGGGGGGCGACCC

Then the following script may be more robust.

my $infile=$ARGV[0];
open(IN,$infile) || die "Can't open input file";
while(my $line=<IN>){
  $line =~ s/[\r\n]//g;
  if($line=~ /^>/){
    my ($protn_id)= (split "=",$line)[4];
    print ">$protn_id\n";
  }else{
    print $line."\n";
  }
}
close IN;

BTW, Perl v5 is an old language. Perl v6 is a very minor language.

If you are a beginner, I recommend python 3 as jrj.healey says.

ADD COMMENT
0
Entering edit mode

Thankyou so much..your script works perfectly. ;) Even though i've merged the multifasta sequence as single sequence,then my program also worked nicely.

ADD REPLY
2
Entering edit mode
4.8 years ago
JC 13k

That can be done using a Perl-one-liner:

$ perl -lne '(m/>.+\[protein_id=(.+?)\]/) ? print ">$1" : print $_' < seqs.fa
>XP_020098752.1
ATGGTTGCCACTAAGTTGATGATGACCTCTTTAATCTTAGTTCAACTGTGGGTGCTTATGCCACTGATGGCGTGTGGTAC
AACGTTAGATCCCATGAGAGAGAGGTATGAACAATGGATTAGCCGATATAGCCGAGTCTACAAGGATAAGAACGAGAAGG
AGTGGCGCTTTAGGATATATGAATCCAACGTCCAGCTCATCAACATCTTTAATACCATTAGTGAGGAGTACAAGCTCATT
GACAACAAGTTTGCCGACCTAACTAGTGAGGAGTTCAAGGCCAAGTCTGTTTGCTTAAGGGATCTCCGTAATCATCGTCC
GCCTTCTCGACAGTCGCAGCAGTAGAAGGCATCAACAAAATTAAGGCGGGTAGATTGGTAG
GTCAGTAGCAATAGATGCTGGGGGTTTCGCCTTCCAGTTCTACTCAAAGGGCATCTTCACC
GATTGCCATGAAGCCTTCCTATCCTCTCAAGATAGATTAA
>XP_020098740.1
ATGGCGGTGCGGGCAGCTGGTCTGCTGGCAGCGTTGGTTGTGGGTTTGGCCGCGGTGTACTGCGCGATGGACCCCCTACG
GCTGAGCGCCGTAGCCGACTTCCCGGGCTTCGAGAGCCATCCCGTAGAGCTTCCCCCTTGGTCGGAGCTGCCGGCCGCCA
GGGACGCCGAGGATCGGCTGCGGAGAGCGGAGATCCGCTTCCTGAACCAGGTGCAGGGCCCCGAGAGCATCGCCTTCGAC
GTACGGCCCAGAGGGGGAGTTGCTTGAAATTCTGGAAGACCGGCAGGGGAAGGTTGTTAGGGCAGTTAGCGAAGTCGAAG
AGAAGGATGGGAAGCTTTGGATAGGATCAGTGCTCATGCCATTTATTGCCGTTTATTGA
>XP_020084954.1
ATGCGAGCTCGTGCAGAGTCGATAATGGGCGGCGATCAGGGGAAGACAGCAATGGCGCAGAGGAAGCTTCTTCTCCGTGG
TCCGACGGCACTCGCCCAACGGCAGCCGGATGCCGCCTCTGCCTCAAAGCCACTGGGCCGGCGGCGGATAGCGGAGATGG
CTGGGGAGACGGCAGCGGAGTGTGCGGCCATCTGGTGCTGCTGTCCCTGCGGCCTCCTCAACCTCGTCGTCCTCGCCCTC
GTCAAACTTCCCGCCGGGCTCGTCATCCGCGCTCTGCGCCGCCAAAGGCGAGTGATGAGGAAGCACAGCAGAGGAGGAGC
CGCTGCCCTGAGGCTGCTGGGAGGGCCCAAAGGCAAAGGCAGAGGCAGAGGCTCAACTGGCGAAGGCGAAGGCGAAGGCG

Explanation:

 • perl -lne activates perl in execute mode and new line read
 • ( condition ) ? exec1 : exec2 this is a if-then-else abbreviated, if condition, then do exec1, otherwise do exec2
 • m/>.+\[protein_id=(.+?)\]/ this is a regular expression evaluation, looks for a line with >, then followed by any chars (.+) and looks for a string [protein_id=, the text after that will be recorded in in a match variable ($1), it is marked as any char but expanded until a ] is seen (.+?)].
 • Finally, if the match exists, it will print a new line as >$1, otherwise will print the line as read
ADD COMMENT
0
Entering edit mode

Thank you.. Glad to know about the perl one-liner.. :)

ADD REPLY
0
Entering edit mode
4.9 years ago
h.mon 34k

You have an if($data=~s/^>//g), what happens when a line does not start at >? You are just missing an else and a print.

ADD COMMENT

Login before adding your answer.

Traffic: 905 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6