Read name not stored in CRAM file. Is it possible to create new read names for remapping?
1
0
Entering edit mode
12 months ago
cl • 0

I have received some CRAM files with paired-end WGS data. I would like to remap the reads in a specific region to another reference.

However, most of the template/read names have the format filename.cram:21937611, so I suspect that the CRAM files have been stored with samtools ... lossy_names=1.

When converting the CRAM file into FASTQ files (samtools fastq), I loose most of the reads, and from the CRAM file, I can see that <10% of the read names are unique.

Is it possible to generate new read names based on the information present in the CRAM file? Of course it would not be possible to recreate the old names, but is there a solution that will allow me to generate fastq files and perform realignment?

I've inserted one example for a read read name used for multiple reads below. Note that the same sample/library has been analysed in 8 lanes.

From samtools documentation:
lossy_names=0|1 CRAM output only; defaults to 0 (off). If 1, templates with all members within the same CRAM slice will have their read names removed. New names will be automatically generated during decoding. Also see the name_prefix option.


An example where filename.cram:21937611 is found as read name for multiple reads (note that the the reads may come from different read groups: RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.#, but RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.6 is found 4 times)

filename.cram:21937611 99 6  28999893  60 150M  =  29000058  315 AACATACCCATGTTCCCATTATGACGTTTCTTCATTTAATTAATAAATTAGAAAAAAATTCTTGTTGGATGAGTTACTAATGCCCTGAAGAATTGGATTAACCACTGGTCATACTGACACTACAGTGCCATTCACACTTAAATGCAACAG AAFFFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.3  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:0
filename.cram:21937611 147 6  29000058  60 150M  =  28999893  -315  ATAGAAGTCTCTATTTAATGTGGATATTGGAAGTAAACTAAATGTGGGACTGGTGAAAATCCTTAATTAGGTTTGGTTAAATATATTTTCGGTTGGCTATTTGATGTCTTTTTAATGTATACTCTTGTTATTCATATTTACAGCTAGATT KKKKKFA<FFKKKFFFKKKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFFAA MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.3  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:20
filename.cram:21937611 1187  6  29028730  60 150M  =  29028863  185 ACATCCCAGGGATGAAGCTGACTAGCTCATGGTGAATAAGCTTTTTGATGTGCTGTTGAATTGTTTGCTAGTATTTTATTGAAGATTTTCACATCAATGTCCATCAGGGATATTGGCCTGAAATTTTCTTTTTTGTTGTTGTTGTGTCTC AAA<FKKFKFK,,AAKKKFK<FFKKFKKKAFKKFKKKFAF,,77A,77,F7<KKK7FFA,K7FAAAFA7AFKFK<F7<FKKKKKF7FFKKKKKAKK,,AFAA<FFKKK,7,7F,A,,,A7AA,,<<FKKF,7,,<AF,,AFA,,,,<,7< MC:Z:18S52M80S MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.4  NM:i:0 MQ:i:40 AS:i:150  XS:i:66
filename.cram:21937611 1107  6  29028863  40 18S52M80S  =  29028730  -185  GTCTTTTATTTGTCTTTGTGTTGTTGTTGTGTCTCTGCCCTGTTTTGTTAACAATATGATGCTGTCTTCAAACTTAGAGTTATGTAGGAAATCCCCTCTTACTTTATTGTGGATTAGTTTCTGAAGGAAGGATACCAGTTCATCTTAGTA ,,A,,,,,,,,,,,<,,,A<A,,K<<,,7,AA7A,,(AA<,,,7,7,,,,,7<,7,,<,7KFA77,KF<7,7,,,,,7,FFA7,,,,,7,,,(,,,,,,,,KK7F,KF,7<FA,7,AF,,A,<<,,7,,,FF7KFA<,,A,F,A<FAA,, XA:Z:2,-117731944,14S36M100S,1;4,+75904852,111S26M13S,0;  MC:Z:150M  MD:Z:29G2T3G9A5 PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.4  NM:i:4 MQ:i:60 AS:i:32 XS:i:31
filename.cram:21937611 99 6  29086353  60 119M31S =  29086353  119 AGACATATATGTTGTCTTGGGTGGCCACAACATAGTTAGATTTTGCACTGCAGTCCTCCAGATCTAGGGCTTATCTTTTGAGGAAAGTATACTTGCTCTGAAAGAAACATGTAGGTAGCAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGT AAFFFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFKKAKAFKKKKKKKKKA MC:Z:31S119M  MD:Z:119  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.7  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:119  XS:i:20
filename.cram:21937611 147 6  29086353  60 31S119M =  29086353  -119  ACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTAGACATATATGTTGTCTTGGGTGGCCACAACATAGTTAGATTTTGCACTGCAGTCCTCCAGATCTAGGGCTTATCTTTTGAGGAAAGTATACTTGCTCTGAAAGAAACATGTAGGTAGC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFFAA MC:Z:119M31S  MD:Z:119  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.7  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:119  XS:i:20
filename.cram:21937611 163 6  29115837  60 150M  =  29116033  346 GTAACCCCTTTTACTACCTACCCCAGAGTTTCTTTTATTATTAACAACTTGCATTCATGTGGTACATTTGTTATAATTGATAAGCCAATATTAATACATTATTAGTAACCAAATTCCATAGTTTACATTAGGGTTGATGGTGTGTGTTTT AAFFFAKKKKKFKKA,F<F,A,AFKKKKAFKAKKKK7KKKKKKFKF<<AFK<AFK,AAKKKKKKKKKKKKKFKKKKFAAKK<FFF,7<FKKKFKKF,AFAKKK7AKKF<<,A7,<A<FA7<,AK77,<FAFAF<AFKKKKKKKKKKAKKF MC:Z:150M  MD:Z:15C3C130  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.8  NM:i:2 MQ:i:60 AS:i:140  XS:i:34
filename.cram:21937611 83 6  29116033  60 150M  =  29115837  -346  TTCAGTACCATAAAGAATGGTTTCACTGCCTTAAAAATTCCCTGTTCTCCTTCCATTCATCATTTCCTCCCCTCCTCCCCGGGAGCCCCTGACAACCACTGATTTTTTATTGTTTCCATAACTGTGCTTTTTCCAGAATATCATACAATT <,,,7<,,FKAA,,,KFF<,AFA7FF7KKKAFF,7KAF,AKKFFF,KKF,FFKF7F,KKKF,KAF,FFFA,FA(F(KFA77A7<(FFKKFAFFF<FKAKK,AKKKKKKKKKKKKFK<,AFFFKKKKKKKFF,KKKKKKAKFKKFKFFAAA MC:Z:150M  MD:Z:7T142 PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.8  NM:i:1 MQ:i:60 AS:i:145  XS:i:23
filename.cram:21937611 99 6  29144947  40 150M  =  29145234  437 NACACTGACTTCCACAATGGTTGAACTAGTTTACAGTCACACCAACAGTGTAAAAGTGTTCCTATTTCTCCACATCCTGTCCAGCACCTGTTGTTTCGTGACTTTTTAATGATTGCCATTCTAACTGGTGTGAGGTGATATCTCCTTGTG #AAAFF<AFKKKKAKKF7FKAKFK<FK,FKKKKKKFFA,7F,FKKKFKKF,,<F77FKKKKKKFFFKKKK,AFFKKKAKKK7FKKKKFF<KFKK7<<7<<7AFKKKKFF,,7F,<,A<,,,7,,,7,,,,,,,,A7A,,,,,,,,,,,,, MC:Z:150M  MD:Z:0C37C58C39G6A5PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.5  NM:i:5 MQ:i:60 AS:i:129  XS:i:128
filename.cram:21937611 147 6  29145234  60 150M  =  29144947  -437  CTTGTAAATTTGTTTGAGTTCATTGTAGATTCTGGATATTAGCCCTTTGTAAGATGAGTAGCTTGCAAAAATTTTCTCCCATTCTGTAGGTTGCCTATTCACTCTGATGGTAGTTTCTTTTGCTGTGCAGAAACTCTTTAGTTTAATTAG FF7<<777FKKKFKKA,7A7,,,<A7A,FFKKKKKKFF<AFKKKFFAF7F7A,F,,KKFA7AFF,,FF7FF,,FKKFKKKKKKKKKKKKKFFFAKKKKKAA7<AKKKAFFKFFKKKKKKFKAKKKKAFAAKKKKKKKKKFKKKKKF<F<< MC:Z:150M  MD:Z:50C99 PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.5  NM:i:1 MQ:i:40 AS:i:145  XS:i:135
filename.cram:21937611 163 6  29174463  60 150M  =  29174749  436 TGTATTGAGATATAATTTATTTACAATACAGTTCACCCATTTAAAGTGTACAAGTCAATGATTTTTGGTATATTTCATTACTAATTTATAACATTGTGGTAATATATAACATAAAATTTGCCATTTTAACTATTTTTAAGTGTACAATTT AAFFFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFAAFKKKKKKKKKKKKKKFKAFFKKAAFFAFKKKKFKKK7,A,AA,AAFK< MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.6  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:26
filename.cram:21937611 83 6  29174749  60 150M  =  29174463  -436  CTGCCTTATGTCTGTATGAATTTGCATGTTCCAGATATTTCATATTATTGGAAACATACAATTTTTGCCCTTTTAGGTCTGGCTTATTCATTTAGCATAAGATGTACATATTGCTTTATAGCCTGCTTTTTCACTTAGCAGCATATTGTG ,,,,,<A,<<7<A,AFFA<,<FA,,<A<AFFFA<,F<KKKAAKKKKKKFFKKKKKKKKKKFKKKKA7AFAAA<F,FFKKF<7FFFKKKKFF7KKKKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKFKKKKKKKKKKKKFFFAA MC:Z:150M  MD:Z:2A147 PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.6  NM:i:1 MQ:i:60 AS:i:147  XS:i:24
filename.cram:21937611 99 6  29202989  60 150M  =  29203110  271 CATGAAATATTTAAAGAGTTTTATTCTGAGCCAAATGTGAGTAATTGACGGCCTGAGGCGCAGTCTCAAGACATCCTGAGAACAAGTGCCCAAGGTGATTGAATTACAACTTGATTTACATTTTAGGAGCATGTAAAAAATCAGTCAATA AAFFFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA<FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAFAFKKKKKKKKKFFKKFKFKFKKFKKKAK MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.6  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:30
filename.cram:21937611 147 6  29203110  60 150M  =  29202989  -271  TTTAGGAGCATGTAAAAAATCAGTCAATACATGTGGGGTCTGTGTTGGTTCAGTCATGAAAGGTGGAACAACTCAAAGTGGGGCCTTCCACATCAAAGGTAAATTCAAAGATTTTCTTATTGGCAATTGGTTGAAAAACTTGTTACTATT FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFFAA MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.6  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:26
filename.cram:21937611 163 6  29292208  60 150M  =  29292473  415 AAGAAAAAATATTAATAGAGCTATTTAACCTGGTTTGTTGAATGTGATAATGATTACAGAAAACATTGACTAATGCTGCTTATAATAATGAAAAACTGGAAAAGTGACTGGTATACAATAGGCAATCAATAAATATTTGTTAAATAAATA AAAFAKAKFFKKKKKKKKFKKKFFAAKAKKFKK7FKFFKKKKAKAKKKK<FKKAKFFKFFFFFKKKK7KKKFKFFFKKKAAFFFF<KAKFK7FA<FA7FAAFAKKFFKKFKKKKKAK7<FFKKKK<AAFAAFFFFF7,,A7,<AA<,AF7 MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.5  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:20
filename.cram:21937611 83 6  29292473  60 150M  =  29292208  -415  TATTAAAAATACTAAAATGTGTATACAAGATGGTGAGACAACTCCAAAATATAAAACAACATTATGGACTTACCTTTATTTCTAAGTACTTACAAAGTTGTTGCAAAAATTTTAATATACATATTAATGGATTTAGCTATCATATGAGAT FA7A,77<A,<<AA,A<A<F<<7<FA,7A,,,A<7AF7<,7KKKKKKKF7FAFKA7FKKKKFFKFF7AKFF,<FFFKKKKKKKKKKKKFKKKKKFKKKFKFFKKKKFAKKFFAK<7AFAKKKKKKKKKKKKKKKFAAFAKKKKKKFFFA, MC:Z:150M  MD:Z:150  PG:Z:MarkDuplicates RG:Z:AHH7F7CCXX.sample_name.5  NM:i:0 MQ:i:60 AS:i:150  XS:i:20

And read group information (one sample, one library, 8 flow cells):

@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.1 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.1 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.2 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.2 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.3 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.3 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.4 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.4 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.5 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.5 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.6 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.6 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.7 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.7 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
@RG ID:AHH7F7CCXX.sample_name.8 PU:AHH7F7CCXX.sample_name.8 LB:SX441_sample_name.v1 SM:sample_name CN:U  PL:Illumina
cram bam samtools sequencing • 530 views
ADD COMMENT
0
Entering edit mode

New names will be automatically generated during decoding.

Is this part not working? Or the names you show above turn out to be identical?

ADD REPLY
0
Entering edit mode

New names have been automatically generated during decoding, but the names are identical for many reads. To give one example: After converting a 5 mb region from a CRAM file into a BAM file, I have 2,797,216 reads in the BAM file. However, in this BAM file, I only have 177,983 unique read names. Most of the read names have been converted into a format such as filename.cram:21937611, and multiple read pairs are assigned identical read names.

ADD REPLY
0
Entering edit mode

Sounds like only way would be to write some code to rename these so they become unique. Scan this file and each time you see a new filename.cram:NNNNNN start numbering them filename.cram:NNNNNN_1, filename.cram:NNNNNN_2 until you hit next number.

What is Also see the name_prefix option.? Does that allow you to make the read names unique?

ADD REPLY
0
Entering edit mode

That would of course be a possibility, but then each read would become a single-end read, and I would of course like to retain the paired-end read (i.e. one uniqe read name for a pair of reads). I wonder if it is possible to match paired reads from the other information in the alignment section of the BAM/CRAM file? Column 4 has information about a the current read and column 7-8 the position of the paired read. On top of that, the RG information in column ~15 will give information about the lane, so to some extent I should be able to identify paired reads and give them the same name. But for reads mapping to multiple positions, split reads etc., this may become very complex.

ADD REPLY
0
Entering edit mode

this may become very complex

Absolutely. This is going to be a big task and there is nothing off-the-shelf you can use.

I am surprised that CRAM group did not think of someone like you wanting to convert the data back to fastq.

ADD REPLY
1
Entering edit mode
12 months ago
jkbonfield ▴ 720

See my reply to your question on github too.

However I suspect this is a processing error somewhere else which has "baked in" the pregenerated names at some point, and then a merge or something has caused the collision.

CRAM does track read-pairs even when the names are removed. However it's possible to cause collisions if you merge from multiple files all with the same filename (but in different dirs). I'm thinking with hindsight we should have used a per-file random hash as part of the name along with read group so the chance of errors is reduced.

ADD COMMENT
0
Entering edit mode

GitHub thread referenced above: https://github.com/samtools/samtools/issues/1341

ADD REPLY

Login before adding your answer.

Traffic: 2356 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6