How to generate OTU table including fasta sequences from QIIME output?
1
0
Entering edit mode
2.2 years ago
arsilan324 ▴ 80

Hi all, I need some help in making OTU table (excel format) which includes read abundance, taxonomy, and fasta sequences. I used QIIME to generate output and it gives me two separate files. I have tried a few methods to combine both files but it's not working for me. I am wondering if you can guide me on how can I generate such a table (maybe using biom file etc)? Here you can see the subset of both files as an example.

File 1

#OTU ID CW1.7  CW17  CW1.PW10  CW1.R10 CW119  CW1.10 taxonomy
denovo0 1  0  0  0  0  0  Unassigned
denovo1 0  4  1  1  1  0  k__Bacteria; p__Chlorobi; c__OPB56; o__; f__; g__; s__
denovo2 0  0  0  0  0  1  k__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__Coprococcus; s__
denovo3 0  0  0  0  1  0  Unassigned
denovo4 0  0  0  0  1  0  k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales; f__Xanthomonadaceae
denovo5 0  0  0  0  0  0  k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__; g__; s__
denovo6 0  1  0  0  0  0  k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__; g__; s__

and File 2

>denovo0 CW1.7_221275
AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTATCCGGATTCACTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTGGGTTAGTAAGTCAGTGGTGAAATCTTCGAGCTTAACTCGGAAACTGCCATTGATACTATTAGTCTTGAATATTGTGGAGGTTAGCAGAATATGTCATGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATAACACAGAACCCCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTGGGATACAACTGACGCTGATGCACGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTAACTGTTTGCGATACACAGTAAGCGGTACAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAATGAATTCACAG
>denovo1 CW17_70760
CGCCGCGGTAATTCGTAGGACCCGAGCGTTGTCCGGATTCACTGGGTATAAAGGGTGCGTAGGCGGTCTTGTGCGTCAGAGGTGAAATATCCGGGCTTAACCCGGAGGGTGCCTTTGATACGGCAGGACTTGAGTCCGAGAGAGGATGATGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGGTCATCTGGCTCGGAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGCGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCGCCCTAAACGATGTATGCTTGGTGTTGGGCCTTTCGGGGCTCAGTGCCGTAGGGAATCTGATAAGCATACCACCTGGGGAGTACGATCGCAAGGTTG
>denovo10 CW1.R10_185008
AGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTTCGGAATCACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATTATTAAGTCGGGGGTGAAATCCCGAGGCTCAACCTCGGAACTGCCTTCGATACTGGTAATCTTCGAGTCCGGGAGAGGTGAGTGGAACTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCACTGGCCCGGTACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGTTGTTGGTAAGTTTACTTATCAGTGACGCAGTTAACACATTAAGCATTCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAAACTTAAAGGAATTCGCGG
>denovo100 CW232_131116
CGCCGCGGTAATTCGGAGGATGCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGGAGCTTAAGTCAGTGGTGAAATCTTGCAGCTTAACTGTAAAATTGCCATTGATACTGAGTTTCTTGAGTGCGGTTGAAGTAGGCGGAATGTGTAATGTAGCGGTGAAATGCTTAGAGATTACACAGAACACCGATTGCGTAGGCAGCTTACTAAGCCGTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGTGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACTGTAAACGATGATCACTAGCTGTTGGCGATAAACAGTCAGCGGCAAAGCGAAAGCATTAAGTGATCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAATGAATTCACGG

Thank you very much in advance

QIIME OTU Table Fasta MiSeq Mothur • 1.6k views
ADD COMMENT
0
Entering edit mode
2.2 years ago

convert your fasta file in to a tab delimited file Question: fasta file to tab delimited file

Then use the merge() function in R to merge the fasta table with the OTU table

ADD COMMENT

Login before adding your answer.

Traffic: 1735 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6