Question: Can some one help me find the locus tags of this strain of DNA
0
gravatar for Loki375
12 months ago by
Loki3750
Loki3750 wrote:

This is the strain it comes from I would like to know the locus tags of this so far I have CT610 and CT613 but there are more can some one help me find the other ones? Chlamydia trachomatis strain D/UW-3/Cx

GGGCTGACAGAAGCTGTCAGATCATTTTAATAAGATTGATGACAACTACA
ACAAGTTCCTGGATCCAAAAAAGAATCTAAAAAGCCATACAAAGATTGCG
TTACTTCTTGCGATGCCTCTAACACTTTATCAGCGTCATCTTTGAGAAGC
ATCTCAATGAGCGCTTTTTCTTCTCTAGCATGCCGCACATCCGCTTCTTC
ATGTTCTGTGAAATATGCATAGTCTTCAGGATTGGAAAATCCAAAGTACT
CAGTCAATCCACGAATTTTCTCTCTAGCGATACGTGGAATTTGACTCTCA
TAAGAATACAAAGCAGCCACTCCTGCAGCTAAAGAATCTCCTGTACACCA
CCGCATGAAAGTAGCTACTTTCGCTTTTGCTGCTTCACTAGGCTCATGAG
CCTCTAACTCTTCTGGAGTAACTCCTAGAGCAAACACAAACTGCTTCCAC
AAATCAATATGATTAGGGTAACCGTTCTCTTCATCCATCAAGTTATCTAA
CAATAACTTACGCGCCTCTAAATCATCGCAACGACTATGAATCGCAGATA
AATATTTAGGAAAGGCTTTGATATGTAAATAATAGTCTTTGGCATACGCC
TGTAATTGCTCTTTAGTAAGCTCCCCCTTCGACCATTTCACATAAAATGT
GTGTTCTAGCATATGCTTATTTTGAATAATTAAATCTAACTGATCTAAAA
AATTCATAAACACCTCCATCATTTCTTTTCTTGACTCCACGTAACCGCTT
GCAAAAAAGGTCCGTATAAGTCCTCTGTTTCATCTATGCGCAAAGAACAA
TACTCTTCTCGAGAAGTAGGATGTGAATGGTAGACCATATTAGGTGCCTG
CTCTATCACCGCTAACGGTGTTTGCTCATTCCCCTCTCCCATACAAACAA
CAGCCGCAACTGCTAAGGCATCTACAAGATTACTTTGCGTCATCTGTAAG
GGACGACCGAAACAATCTAGCGATCCTATATAGTTGTGTAATGGAGAAAA
TCCATACCAACACAGCCCGATACCCAGTACTCCACGCCGCATTGGAGTAG
TATGGCTATCTGTAATGATTACGCCTAGCTCTTTCACTCGAAAATAATTT
CTTAACCATTCTCCGATGCGATTACACGATCCCAAAATATCTTTAGGATA
TAAAACAAAAGGCTGGTCCGTATTCGATTCATCAATCCCTGCAGAAGGAA
TCAAAATACCTTCTTTTTTCGTTAGATATATCCCGCTTTTCTCACAAAAC
AAATAAGCATCCGCTTCTTTTTTTATCAGCTCTGCTTTGCACATTCTTGC
ATCAGCGACAGCGCCTTCACATAAACTCACAATCTTTGAAGAGACAACTA
CCACACTCCGTTCTTGCAGAGGCGGCAAAGCCTCTTGCAAGATCTCTTGA
AGCGAATCATGTGCAAATACTTTACGTGTTTTGATCGGAGTTATTTTCAT
AATAATAAATACTGAAATCCTCTGTATTACAAATACATTCCTTCTTCCAT
CCTGATAATCGCGTGATAGGGAAGAAAGTATCGCCCCAATATTCCTTTTT
GATATGTGTGACAAAACAAGCTTTCAGAAGGTTTTGTTGGAAAAAACTTT
CAAAGAGCTCCGCTCCCCCAATTAAAAACGGATGATTCAAAGATAGTGTC
CCATACTCTGCAAAGGAAGAAACTCCTATGCATTGTGGTGGATGCATCCT
GCGAGAAAAGACAACGATATCCCGCCCATGCTTATACTTGTCTGGAAGAG
ACTCCCAAGTCTTTCGTCCCATAATGATGGGATGATTTCGAATGGTTTCT
GCAAAAAAACGTAGATCTTCGGGATAACTCCAAGGGAGCTTGCCTAAAGC
TCCCATCACTCCTCTGGGATCAATAGCAACGATACCTGTTGCTTGGATCA
TACAAACATACCAGCCCAAGCAGCAGCGGCTAAGGCACGTCTGTTACCTT
CAACCTGATGCACGCGTAGATAATCAACTCCTCGATCATGAAGAGATACA
GAACAGCCGATCGTTTCCCAATCACGATCGTTACTATTAAATCGGCCCAA
CATACTCAAACACGATTTTCTAGAATGGCCTATTAATACAGGACACTCTA
AAACACGTTTAAACTGCTTTACTCCATCCATCAATAACATCGACTGAACG
GGAGTCTTCCCAAATCCTATTCCTGGATCGAAAACAACTTGCCAACTTGT
ATCTAAACCTACTTGAGCAAATTGTTCTAACTGAGACTCTCCCCAACGCA
ACATTTGCTCAATAGGAGATTCTTCATAAGAAAGTACACAATCTGGTCTT
GGAGGCAGCGAACACGAATGATTTATTAATAGCCGTAGCCCAAACTCCTT
CGCCAAATGAGCCATTTCCAAAGAGCCTCCAGAAACATCATTGATCCAAC
GAATCGGAAATACTTCAACAGCTCGTCGAATAATCTCTGGACGAAATGTA
TCGATAGATACATCAGGGCATTGTTGAGCAGCCCCCCACCGCTCCGCTAA
TAAACGCAAAACAGGTTCTAGACGCTCCCACTCTTGTTCTACGCTTCCTA
AATCTTTTACACGAGGATTGGTTGCTTGCGCCCCTAAATCAATAATAGAA
GCTCCTTCTGCAAAGAGTCTCTCAGCATGGGCTGCGGCTCTTCTCGCCTC
CAGAAACAATCCTGTATCGGAGATCGAGTTATCCGTAATATTAACAATAC
CCATAATTTGGGTAGCAGAACCGAAACTGCCTAACGCATCCTCCTCCGTC
AATGGATAAATAGCAGCAAGCTCTGCAAACGTTTTCCCATTACAAGAAGA
TCCTTCCAAACGGAAACGACGATACGGACATAAAGAAGCTATCATAGAAA
GAAGAAAAGGTCTTTCTAATACCTTAGGATGTGGGATTGTACATTTGTCA
CTATGATAAGAAAAAGCTTCGTCTCCATAGAAAAGCACATCAATATCAAT
CGGTCGAGGCCCCCATTTCAAAGAAGCATCTTGTCCAAAACGACTTTCTA
TCATCTTGATTTCTTCAATCAACTCGTCTGGAGATAGCTGCGTTTCCCCA
ATAACCACAGAGTTAAAATAAGGAAGATCCCATTCTTTCGGAGCCCCTTC
TAACAACAAAGCCTTCGTCTCTAAAATCACAGAACTTTTTAAATTTCGGA
TCCCAGCCTTCTTTAAACTTGCATAAGCGCGTCTTATATGCTCATGCCGG
TTACCTAAATTGGAACCCAAACTTAAACAAACAAAATTCCAACTAGTCAT
GGCACCTCTCTACTTATGCTGAAACTTACAGGACTGAGTAGATCTGGGAT
C
sequence • 331 views
ADD COMMENTlink modified 12 months ago • written 12 months ago by Loki3750
1

Data for RefSeq sequence for Chlamydia trachomatis strain D/UW-3/Cx.
Using EntrezDirect. Output truncated. Parse things you need from this.

$ efetch -db nuccore -id "NC_000117" -format ft | head -20
>Feature ref|NC_000117.1|
1041920 1042519 gene
1    1176
            locus_tag    CT_875
            db_xref GeneID:884145
1041920 1042519 CDS
1    1176
            product hypothetical protein
            transl_table  11
            protein_id   ref|NP_219502.1|
1593  1321  gene
            locus_tag    CT_001
            db_xref GeneID:884027
1593  1321  CDS
            product hypothetical protein
            transl_table  11
            protein_id   ref|NP_219503.1|
1794  2096  gene
            gene  gatC
            locus_tag    CT_002
ADD REPLYlink modified 12 months ago • written 12 months ago by genomax92k

I saw those but It kept telling me it was incorrect.

ADD REPLYlink written 12 months ago by Loki3750

How many coding sequences is this?

ADD REPLYlink written 12 months ago by Loki3750
1

Are you only interested in the piece of sequence you posted in the original question? Solution I showed above will get you locus_tag for entire genome.

You could simply blast the sequence (if that is all you are interested in) against NC_000117 and get the info you need.

ADD REPLYlink written 12 months ago by genomax92k
Please log in to add an answer.

Help
Access

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.
Powered by Biostar version 2.3.0
Traffic: 1694 users visited in the last hour